A REBELIÓN DOS SEN MEDO

20/11/2020 AXV 0

Quen viviu un terremoto, sabe que comeza cun ruxido xordo, que vén de lonxe, medra axiña e, cando chega onde nós, trema todo. Se cadra, […]