Chile 1973-Venezuela 2020

21/05/2020 AXV 0

Cada pobo ten a súa realidade, cada circunstancia é única, pero a historia, o estudo do pasado, ten que servirnos para camiñar. Aprendemos máis das […]

Somos Wayuu

19/05/2020 AXV 0

Somos Wayuu é un documental no que se presenta a vida cotiá dunha comunidade que se atopa no Zulia. Esta sociedade mantén intactos, ainda que […]