Guerra de cuarta xeración

Tamén coñecida coma guerra non convencional refírese na doutrina militar estadounidense á guerra por medios diferentes ao afrontamento entre dous exércitos se non a utilización de métodos coma a propaganda, actos terroristas e de sabotaxe, guerra económica e cibernética, etc. Esta doutrina foi definida por USA en 1989 pero xa fora utilizada antes para derrocar gobernos por exemplo no caso de Salvador Allende e hoxe en día noutros países coma Venezuela país ao que se lle ten aplicado punto por punto o manual que no documento interno das forzas especiais de USA filtrado por wikileaks, TC1801 de Novembro de de 2010 recomenda rematar as operacións baixo o manto de “ Intervención humanitaria”

« Back to Glossary Index