Guerra Económica

É unha parte da guerra de cuarta xeración que inclúe dende un bloqueo económico directo a acción menos evidentes coma o desabastecemento programado aplicados en complicidade coas oligarquías locais como nos casos do Chile de Allende e da Venezuela chavista ou no caso do segundo país a hiperinflacción inducida (utilizando para ela ferramentas non convencionais coma o contrabando de moeda ou páxinas web baseadas en Miami).

« Back to Glossary Index