Cuba: a protección do dereito a ser diferente

No pasado xullo, días antes de vir á Galiza a visitar a casa paterna dos Castro, a deputada cubana Mariela Castro Espín lembrou a capacidade tanto de Fidel e Raúl como de Vilma Espín, “para escoitar, dialogar e pór en práctica na vida cotián moitos dos principios que o Código afirma”. Referíase ao “Código das Familias”, que ven de ser aprobado nun referendo celebrado en Cuba o pasado domingo, día 25, e do que Mariela Castro foi unha das principais impulsoras.

O documento, sometido a un gran debate público durante meses, é unha ampla relación de normas dedicadas a protexer os afectos e o respecto polas diferenzas, como bases sobre as que compre crear e manter as relacións familiares. Isto acontece nun país que, como lembra a xornalista Rosa Miriam Elizalde, “é líder rexional en materia de dereitos das mulleres, que encabezan o 46% dos fogares, son o 60% dos profesionais e, dende 1961, teñen dereito ao aborto e, na maternidade, a dous anos de baixa”.

O Código das Familias foi aprobado, logo dun intenso e amplo debate popular, cun 66% a favor, nun referendo no que participou o 74% da poboación en edade de votar

Durante o período de consultas populares, que comezou o pasado 1 de febreiro, o Código foi discutido en máis de 79.000 xuntanzas convocadas nos barrios e centros de traballo, para engadir propostas ou sinalar erros. Tamén foi debatido en reunións fora do país, para escoitar as opinións das cubanas e cubanos que están a residir no estranxeiro.

As críticas

Nestes debates, nos que participaron case que 6,5 millóns de persoas (o 75,93% da poboación en idade de votar), houbo críticas dun sector da sociedade -aínda ancorado nun enfoque patriarcal e machista- e tamén de institucións relixiosas, que rexeitan o aborto, o matrimonio entre persoas do mesmo sexo, a adopción por homosexuais, os embarazos de subrogación (sen ánimo de lucro), ou que no ensino público se impartan contidos relacionados coa educación sexual, para a infancia e a adolescencia. Malia esas críticas, o 66,87% das persoas que votaron no referendo se pronunciaron a prol do texto.

O Código das Familias, é unha proposta de vangarda que protexe o dereito de cada persoa a elixir o proxecto vital que decida, dacordo coas súas preferencias.

O Código, amplía e fortalece os dereitos das mulleres, a protección da infancia e permite que as parellas homosexuais adopten fillos. Recoñece, así mesmo, o dereito de todas as persoas a construír o proxecto vital que decidan, nun marco de respecto aos demais “sexa cal for a súa forma de organización”, segundo os seus valores, ideas e expectativas, en definitiva, dacordo cas súas conviccións.

Segundo o documento, os pais terán a responsabilidade (en vez da custodia) dos fillos. E as nenas e nenos poderán ter dous pais e unha nai, ou dúas nais e un pai, se así o decide a familia.

Tamén se permite a “xestación solidaria”, tanto en beneficio de mulleres que sexan estériles, ou con algunha patoloxía clínica que impida o embarazo, como de homes solteiros ou parellas de homes. O Código introduce o concepto de “comaternidade”, para referirse ás parellas de lesbianas con fillos. Poderase escoller a orde dos apelidos das fillas e fillos e, se son menores de idade, terase en conta a que resulte máis beneficiosa, mantendo o respecto pola  súa identidade.

Mariela Castro Espín, deputada na Asemblea Nacional de Cuba, foi unha das principais impulsoras do Código das Familias, no marco da loita, na que ela participa moi activamente, pola liberdade de orientación sexual e de identidade de xénero

En referencia ás persoas maiores, o documento amplía os seus dereitos e a súa protección. Por exemplo, no caso de conflito co pai ou coa nai, os avós e avoas terán dereito a ampliar os permisos para garantir a comunicación cos seus netos, incluíndo a posibilidade de asumir a “responsabilidade parental” dos menores.

Tanto ás persoas maiores como ás que teñan algunha discapacidade, recoñéceselles o dereito efectivo a unha vida independente, a escolla do lugar de residencia e o xeito de participación social e familiar que prefiran. Tamén se recoñecen e protexen os dereitos doutras persoas en situación de vulnerabilidade que, no espazo familiar, se poideran atopar en calquera circunstancia de desvantaxe.

Sesenta e un anos de agresións

Logo de aturar durante 61 anos de bloqueo e agresións dos EEUU (o seu veciño milhomes), Cuba non só é quen de ser solidaria con calquera país que llelo pida, ou de facer proezas coma a de estar na elite internacional da biomedicina, senón tamén -como dixo Mariela Castro sobre o Código– de acadar a vangarda mundial na protección dos afectos e dos dereitos máis íntimos.

Comparte:

Artigos recentes