Referencias

¿Por que é preciso falar de Venezuela?

En 1960, Xosé Velo, revolucionario galego, tomou o mando, xunto con outros compañerios galegos e portugueses, dun barco cargado de emigrantes, o “Santa María”, para

O lobby de España contra Venezuela

Reproducimos o seguinte artigo, do “Público” (asinado por Marcos Roitman), por consideralo de especial interese. Explica os movementos que se están a facer no Estado

A verdade de Venezuela, contra da infamia

Hai días, unha “Misión de investigación de feitos”, presentou un informe sobre Venezuela ao Consello de Dereitos Humanos da ONU. O informe recibiu a aprobación

A loita do MST brasileiro

No segundo país do mundo con maior desigualdade social, Brasil, nos últimos meses, as multinacionais do agronegocio acrecentaron as súas ganancias, coa exportación de monocultivos

O portaavións dos EEUU en Latinoamérica

Adoita acontecer na vida cotiá que, situacións aparentemente inmutables, cambian cando menos agardamos. Isto tamén sucede na realidade social e política. Colombia, neste momento, é

O país mais perigoso do mundo.

O senador Iván Cepeda Castro é unha persoa valente. Aínda que vive nun país que, segundo a ONU, é “o máis perigoso do mundo para